Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Partidul REPER Reînnoim Proiectul European al României

Versiunea 01/01.06.2022

Această nota de informare poate suferi modificări/actualizări, periodic ori de cate ori este necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe site la adresa  https://partidulreper.ro/gdpr. Va încurajam sa vă informați periodic asupra modificărilor efectuate.

Noi suntem:

Partidul REPER Reînnoim Proiectul European al României este un partid politic înființat conform legii, denumit în continuare REPER.

REPER are calitatea de operator de date cu caracter personal în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 679/2016 și al Legii nr. 190/2018. Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le furnizați dumneavoastră și vor fi utilizate conform legislației în vigoare.

REPER se angajează sa respecte drepturile si libertățile persoanelor fizice si se angajează sa protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale membrilor de partid, simpatizanților, susținătorilor, votanților, alegătorilor, donatorilor, persoanelor cu drept de vot aflate pe listele electorale, precum si a oricăror categorii de persoane fizice ale căror date personale le prelucram în scopul realizării obiectivelor.

Ce date prelucram ?

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate. Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastră (ex: nume, prenume, localitate), date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP) sau date ce sunt rezultate în urma colaborării directe.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm si prelucram in temeiul legislației in vigoare sunt cele furnizate de dumneavoastră prin înregistrarea prin intermediul formularului prezent pe https://partidulreper.ro si sunt urmatoarele:  

 • Nume / prenume – art. 6 (1) lit. a), b), c) RGPD;
 • Adresa de domiciliu / resedinta – art. 6 (1) lit. c) si 2. art. 6 (1) lit. f) 3. art.6 (1) lit. A, 4. art.6.lit. b RGPD
 • Număr de telefon si adresa de e-mail – art. 6 (1) lit.a) si b) RGPD
 • Experiența profesională – art. 6 (1) lit. b) RGPD

Care este scopul colectarii datelor cu caracter personal ?

Prelucram datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri :

 • înregistrarea adeziunii dumneavoastră ca membri ai REPER, pentru a vă asigura drepturile și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din această calitate;
 • înregistrarea ca susținãtori a REPER, (pentru a vă informa în legătură cu campaniile care vă interesează, cu evenimentele care se desfășoară în zona dumneavoastră, respectiv pentru a vă informa cu privire la oportunitățile de voluntariat sau pentru a ne asigura că sunt îndeplinite condițiile în vederea asigurării oportunităților oferite de calitatea de membru sau de susținător al mișcãrii politice;
 • evidența donațiilor pentru susținerea activităților partidului, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • monitorizarea traficului pe site-ul https://partidulreper.ro

Temeiurile legale in baza carora prelucrăm datele dvs. sunt:

 • Temeiul executării contractului, conform art. 6 lit. b din regulamentul GDPR pentru prelucrarea datelor aferente contractului de adeziune a membrilor sau a celor aferente contractului de munca a angajaților/ foștilor angajați.
 • Temeiul deservirii unui interes public, conform art. 6 lit. e din regulamentul GDPR pentru acele situații in care este necesara realizarea obiectivelor prevãzute de dreptul constituțional sau dreptul public (de ex. prelucrarea datelor persoanelor ce si-au exprimat dreptul de vot cu scopul verificãri si identificãrii fraudelor, strângerea de semnãturi pentru susținerea candidaților în cazul alegerilor, conform legii)
 • Temeiul îndeplinirii obligației legale, conform art. 6 lit. c din regulamentul GDPR, in cazul obligațiilor legale aferente activităților specifice partidelor politice
 • Consimțământul, conform art. 6 lit. a din regulamentul GDPR pentru situațiile diferite de cele enumerate mai sus. În acest ultim caz consimțământul persoanei vizate va fi liber exprimat prin intermediul unui formular de consimțământ.În cazul primirii consimțământului din partea persoanei vizate, vom utiliza datele pe care ni le furnizați pentru transmiterea de newsletter sau notificări, de la care vă puteți dezabona, accesând link-ul de dezabonare din e-mailul de trimitere al newsletter-ului sau a notificării. De asemenea, vom prelucra datele necesare pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră și pentru a vă crea un cont în platforma pe care o utilizăm, astfel încât să aveți o interacțiune personalizată cu noi.

Prelucrăm datele dumneavoastră și în scopuri statistice (acestea fiind anonimizate).

Datele personale cu caracter special (de ex. opinii politice) beneficiază de o protecție suplimentară conform legii.

Activitatea partidului politic este considerată de lege ca fiind o activitate de interes public și, prin urmare, ni se permite să prelucrăm date cu caracter personal în măsura în care sunt necesare în scopurile activității noastre in domeniul politic fără consimțământul expres al persoanei vizate, dar cu condiția să se prevadă garanțiile corespunzătoare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 190/2018. Aderarea la obiectivele partidului prin completarea și semnarea cererii și a formularului de înscriere reprezintă angajamentul aplicantului de a participa în mod activ la activitatea organizației, iar prelucrarea informațiilor furnizate liber se va face în acord cu obiectivele partidului.

De unde colectam datele (sursa)?

Prelucrarea datelor dumneavoastra poate fi efectuata cand accesati si completati un formular pe site-ul nostru https://partidulreper.ro, cand participati la evenimente organizate de catre REPER sau cand realizati tranzactii financiare care implica relatia cu noi (donatii, cotizatii). De asemenea, datele dumneavoastra pot fi colectate si atunci cand contactul se realizeaza prin intermediul site-urilor de socializare pe care REPER le utilizeaza, caz în care vom folosi doar informațiile despre dumneavoastră pentru scopul pentru care le furnizați. Este posibil să ne furnizați informații prin conținutul pe care îl publicați ca utilizator al platformei online. Ne rezervăm dreptul de a monitoriza și de a modera acest conținut. Dacă comunicați cu noi prin e-mail este posibil să reținem conținutul e-mailurilor, adresa dumneavoastră de e-mail și răspunsurile pe care vi le furnizăm. 

Cat timp pastram si prelucram datele colectate? 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate atâta timp cât avem un temei legal de prelucrare a datelor, revizuind termenele in mod constant si in acord cu legislatia in vigoare.

Daca nu intervine retragerea consimtamantului, pentru datele cu caracter personal pentru care nu exista o perioada legal stabilita, datele vor fi sterse dupa o perioada de 5 ani de la incetarea relatiilor cu partidul.

In cazul persoanelor vizate – sustinator durata pastrarii datelor personale este de maxim 4 ani.

In cazul persoanelor vizate – vizitatori site durata pastrarii datelor personale este asigurata de informatiile de tip cookies mentionate in nota de informare de cookies. Ne declinam responsabilitatea fata de modificarile aduse de terti, cum ar fi retelele sociale.

Perioada de retenție se calculează începând cu anul fiscal următor celui in care a avut loc ultima activitate.

Cum asiguram securitatea datelor? 

Pentru protejarea și securitatea datelor cu caracter personal folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate care asigura protectia, integritatea si confidentialitatea datelor. Printre acestea mentionam: proceduri specifice, acces restrictionat, programe de securitate. 

Transferul datelor 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor. Datele dumneavoastra poate partaja datele dumneavoastra in interiorul si exteriorul organizatiei, conform cerintelor legale. Va garantam ca furnizorii și colaboratorii noștri asigură confidențialitatea și oferă o protecție adecvată datelor dvs. cu caracter personal, pe baza de acorduri semnate.

Ne asigurăm ca furnizorii din afara UE implementează clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau asigura conformitatea cu Privacy Shield dacă sunt din SUA. In acest scop relatiile cu furnizorii externi sunt supuse unui proces de evaluare a riscului și de verificare periodică a respectării masurilor tehnice și organizatorice care să ducă la o conformare deplina din punct de vedere al securității, confidențialității si cerințelor GDPR.

Stocăm informații în locații care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri, care sunt împuterniciți să prelucreze datele în numele nostru și sub instrucțiunile noastre, pe baza acordurilor semnate.

Astfel vă supunem atenția furnizorii cei mai importanți la aceasta dată precum si termenii de confidentialitate ai fiecarui furnizor:

Wordpress – asigura interfata site-ului https://partidulreper.ro, cu scopul asigurarii activitatilor si operatiunilor REPER

GoDaddy – asigura hostingul pentru https://partidulreper.ro (detalii aici)

Google Analytics – pentru a ne ajuta sa intelegem si sa utilizam mai bine https://partidulreper.ro (detalii aici )

Google Drive – pentru stocarea informatiilor colectate prin intermediul formularelor aflate pe https://partidulreper.ro (detalii aici )

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Aveți următoarele drepturi în legăturã cu datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

 • Dreptul de a fi informat
 • Dreptul de acces
 • Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a se opune prelucrării
 • Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, inclusiv profilarea
 • Dreptul de a formula plângeri in faţa unei autorităţi de supraveghere.

Cum formulati o cerere/ plangere cu privire la datele cu caracter personal ?

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastrã cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vã rugãm sã ne scrieți la adresa: dpo@partidulreper.ro.

Cu toate acestea, daca raspunsul nu este satisfăcător, vã puteți adresa Autoritãții Naționale de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal folosind urmatoarele date de contact : 

anspdcp@dataprotection.ro

+40 318.059.211 / +40 318.059.212 

Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, Sector 1, București, cod 010336, Romania

Nota de informare este ver. 01/2022 si poate suferi modificari/actualizari. Pe site-ul nostru https://partidulreper.ro vom pune la dispozitie cea mai recenta versiune.