Propunere legislativă pentru creșterea competenței și responsabilității Autorității de Supraveghere Financiară, cu mecanisme de audit extern și de sancționare

Falimentele celor două companii de asigurări, City Insurance SA. și Euroins Romania Asigurare-Reasigurare SA., la distanță de doar un an, denotă faptul că în ceea ce privește activitatea desfăşurată în sectorul monitorizării și supravegherii pieței asigurărilor există, în continuare, nenumărate disfuncţionalităţi ale Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.).

“În conformitate cu legislația UE, rolul autorităților naționale de supraveghere financiară este de a promova stabilitatea financiară și buna funcționare a piețelor, prevenind sau atenuând în același timp riscurile care pot apărea în sistemul financiar. Cu toate acestea, falimentul a celor 5 companii de asigurări este un argument serios pentru a afirma că, în România, acest rol nu a fost implementat corespunzător. Am îndemnat în mod oficial lansarea unei anchete europene care să evalueze modul în care A.S.F. și-a îndeplinit rolul de principală autoritate națională de reglementare a pieței și dacă Consiliul A.S.F. respectă pe deplin standardele și principiile europene privind competența și imparțialitatea”, a declarat Dragoș Pîslaru, copreședinte REPER.

Conducerea A.S.F. nu răspunde în fața cetățenilor, dacă nu își îndeplinește obligațiile sau dacă săvârșește grave erori de management care conduc la destabilizarea pieții, încasează aceleași indemnizații sau chiar își acordă și bonusuri.

În vederea asigurării unui cadru legal care să confere mai multe criterii de competență și responsabilitate, deputata Oana Cambera a inițiat o propunere legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. Printre măsurile propuse se numără reglementarea unor dispoziții care să asigure o procedură deschisă de depunere candidaturi, impunerea unor criterii crescute în ceea ce privește domeniul studiilor absolvite de membrii din conducerea A.S.F. și experiența în funcții de conducere, prevederea posibilității de revocare din funcție în cazul neîndeplinirii obligațiilor legale, oferirea posibilității Parlamentului de a dispune realizarea unui raport de audit extern, la solicitarea a cel puțin 50 de parlamentari și impunerea unor condiții suplimentare de competență pentru salariații A.S.F. care dețin funcții de conducere în cadrul instituției. De asemenea proiectul prevede obligații ferme de raportare pentru conducerea A.S.F., cu introducerea de sancțiuni precum suspendarea plății indemnizației în caz de întârzieri în prezentarea raportului și interzicerea încasării de bonusuri și prime dacă există incidente pe piața de asigurări.

„Pe parcursul unui singur an, am asistat la falimentul a două companii care dețineau împreună aproximativ 60% din piața asigurărilor RCA din România, ceea ce a produs o

puternică destabilizare a pieței asigurărilor. În tot acest timp, A.S.F. a rămas sub aceeași conducere. Considerăm că intenționat s-a menținut o reglementare vagă, care nu include spre exemplu niciun fel de prevederi despre auditarea externalizată a activității instituției și revocarea conducerii, scopul celorlalte partide fiind menținerea în funcție a celor numiți politic. Prin modificările pe care le propunem oferim soluții pentru competență crescută, revocarea din funcție pentru incompetență managerială, auditare și sancționare. Dată fiind importanța acestei Autorități, este necesar ca, pe de-o parte, cei care o conduc să îndeplinească condiții precum studii superioare de specialitate în domeniu, experiență profesională în funcții de conducere, iar, pe de altă parte, aceștia să poată fi revocați din funcție în cazul neîndeplinirii obligațiilor legale ce le revin și să nu îi mai sfideze pe români cu încasarea de bonusuri de excelență.” a declarat Oana Cambera, inițiatoarea propunerii legislative.

Propunerea legislativă își începe parcursul legislativ la Camera Deputaților, în calitate de primă cameră sesizată, urmând a fi dezbătută și de Senat, cameră decizională pentru această propunere.